Blog | HUKUKİ HABERLER

Av.Saim Dikici

HUKUKİ HABERLER

22/01/2022 Saim Dikici | Avukatlık Bürosu

MAL, HAK VEYA ALACAĞIN ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ

ÜZERİNDEN SORGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220122-5.htm

***

KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220118M1-1.htm

Eski Metin : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/08/20120809-20.htm

***

7349 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede yayımlandı.  25 Aralık 2021 CUMARTESİ (resmigazete.gov.tr)

***

7346 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede yayımlandı. 25 Aralık 2021

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211225-1.htm

***

Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı.

24 Aralık 2021 CUMA (resmigazete.gov.tr)

***

2022 yılı için Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi  Resmî Gazetede yayımlandı. 24 Aralık 2021 CUMA (resmigazete.gov.tr)

***

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi Kapsamında Tebliğ  Resmi Gazetede yayımlandı. 24 Aralık 2021 Cuma

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2022 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2022/1)